Søllerød GK, 02.10.2020

02-10-2020

Kort utilgængelig

Region Sjælland inviterer til golf og generalforsamling i Søllerød Golfklub

Fredag, den 2. oktober 2020

se nærmere på www.sollerodgolf.dk

 

Sted:                                   Søllerød Golfklub, Brillerne 9, 2840 Holte

Begivenhed:                       Match på Søllerød Golfklubs kuperede bane, med efterfølgende frokost                                              incl.  en øl elle vand, præmie uddeling og generalforsamling.

                                           

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Beretning om den forløbne sæson v/ Margrete Riddersholm, formand
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Merete Graa, kasserer
 5. Forslag fra medlemmer

Alle forslag modtaget indtil den 17.9.2020 kl15 er rettidigt afgivet
(Att: margreteriddersholm@gmail.com)

 1. Forslag fra BestyrelsenTil drøftelse: Gensidig drøftelse om bestyrelsens regionale og landsdækkende arbejde. Henunder
  medlemmernes råd og ønsker til Golftræf
 2. Valg

Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til vedtægter Golftræf 18. november 2019 er:

 • Formanden Margrete Riddersholm på valg og Lis Askegaard. Lis genopstiller ikke
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer Merete Graae, Kaj Ramsløv og Doris Lundt er ikke på valg

Valg af suppleanter

Suppleanter i 2020 er:  Bodil Schultze Asserbo, Hans Henrik Hartington

 

 1. Eventuelt

Dagsorden fremsendt til Sjællands medlemmer den 2. september 2020

 

                                            Der er frie bolde på driving range.

Dato:                                   Fredag, den 2. oktober 2020.

                                            Orientering og udlevering af scorekort kl. 9.00         

Start:                                  Løbende start kl. 9.28 – der spilles stableford

Teested:                             Damer fra 50 – herrer fra 57

                                           Ønskes andet teested meddeles dette under kommentar.

Hcp.:                                  Der spilles til max hcp 36

Tilmelding

og betaling:                       Senest fredag 25. september 2020

Pris:                                    Kr. 495,00

Afbud:                                Ved afbud efter betalingsfristen fratrækkes

                                            kr. 100,00 i adm. gebyr

KREDITBANKEN:              konto 7930 – 149 3122                             

Fradrag:                            Kr. 375,00 kun for medlemmer af Søllerød Golfklub

Glade golf hilsner fra bestyrelsen, Region Sjælland

Matchledelse:

Kaj Ramløv                                               Margrete Riddersholm

5080 5022                                                 2122 2520

Kaj.ramsloev@icloud.com                     margreteriddersholm@gmail.com

Bookings

Du skal logge ind eller registrere dig for at oprette en tilmelding.Følgende brugere er ind til videre tilmeldt til dette event
Du kan se deres oplysninger her.