Fredericia GK, 02.10.21. – Generalforsamling

04/10/2020

Kort utilgængelig

Region Fyn – Sydjylland 

Fredericia Golfklub til Kaj Lykke Golfklub.

Søndag den 4. oktober 2020 kl. 10.00

Da Covid 19 spændte ben for afholdelse af match den 30. maj på Kaj Lykke Golfklub, og Fredericia Golfklub den 4. oktober blev aflyst p.g.a. reparation af banen.

Inviteres du hermed til Fyn – Sydjyllands sidste match, generalforsamling og  “Players frokost buffet” (hvis covid 19 tillader det) samt præmie uddeling på Kaj Lykke Golfklub i Bramming

 

Sted:                                    Kaj Lykke Golfklub  –  Kirkebrovej 5, 6740 Bramming.

                                             (Tag frakørsel 72 på E20 – 4 km fra motorvejen).

Begivenhed:                       Match samt generalforsamling for Region Fyn – Sydjylland

Scorekort:                          Udleveres fra kl. 09.00

Information:                       Kl. 09.30

Start:                                  Delvis gunstart kl. 10.00.

Spilleform:                         Stableford.

Tee-sted:                            Der spilles fra henholdsvis 49- og 59 teested.

HCP:                                   Spiller med højre hcp end 36 spiller til 36.

Tilmelding og betaling:    Senest den 27. september 2020

Kreditbank:                        7930 1493130

Pris:                                    Kr. 460,00

Fradrag:                             Kr. 240,00 kun for medlemmer af Kaj Lykke Golfklub

Afbud:                                Ved afbud efter betalingsfristen fratrækkes

                                            i adm. gebyr kr. 100,00. Pålægges Golftræf betaling af klubben

                                            er der ingen tilbagebetaling ved for afbud.

Driving Range:                Prisen er incl. frie bolde på rangen.

Andet:                              Der vil være frugt samt en baneguide pr. deltager

                                          I klubhuset findes der omklædning/bad, proshop og                                                                                                 restaurant.

 

Dagsorden for Golftræf Fyn/Sydjyllands generalforsamling, den 4. oktober 2020

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Beretning af regionens aktiviteter for det forløbne år, samt planer for det kommende år.
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Forslag fra bestyrelsen –
  6. Eventuelle forslag fra medlemmer, indsendt skriftligt senest den 20. september – forslag fra Inger Steffensen vedr. præmier.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (kan ske ved fuldmagt):

På valg:

Jytte Schrøder

Ole C. Olsen

Niels Jakob Nielsen

(modtager genvalg)

  1. Valg af suppleanter (vælges blandt tilstedeværende medlemmer)
  2. Eventuelt

Det er Fyn-Sydjylland´s sidste match i 2020. Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at tage en tur til Bramming, for at deltage sammen med os andre på denne smukke og hyggelige bane.

Mange golfhilsner fra matchledelsen:

Torben Falk

Tlf.: 4015 2679

t.falk@esenet.dk

Bookings

Tilmeldinger er lukket til denne event.


Følgende brugere er ind til videre tilmeldt til dette event
Du kan se deres oplysninger her.